Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Risk

Ett mått på kombinationen (normalt produkten) av sannolikheten eller frekvensen för en definierad fara och storleken på konsekvenserna av att händelsen inträffar.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-7

Lista över termer i alfabetisk ordning