Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Robusthet

Ett bärverks förmåga att motstå händelser som brand, explosioner, påkörning eller konsekvenser av mänskliga fel utan att den påföljande skadan blir oproportionerligt stor i förhållande till den ursprungliga orsaken till skadan.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-7

Lista över termer i alfabetisk ordning