Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Underbyggnad

Den del av bärverket i en byggnad som bär upp överbyggnaden. För byggnader avses normalt grundläggningen och andra byggnadsverk under marknivå. För broar avses normalt grundkonstruktioner, landfästen, bropelare etc.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-7

Lista över termer i alfabetisk ordning