Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Ackreditering

Den betydelse som anges i förordning (EG) nr 765/2008.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning