Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Återkallelse

Varje åtgärd för att dra tillbaka en byggprodukt som redan tillhandahållits slutanvändaren.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning