Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Avsedd användning

Byggproduktens avsedda användning som den är definierad i den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning