Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Byggproduktens prestanda

Prestanda med avseende på relevanta väsentliga egenskaper uttryckta i värde eller klass, eller i en beskrivning.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning