Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Importör

Varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som släpper ut en byggprodukt från ett tredjeland på unionsmarknaden.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning