Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Klass

En uppsättning värden för en byggprodukts prestanda som avgränsas av dessas lägsta och högsta värden.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning