Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Mikroföretag

Mikroföretag enligt definitionen i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (mikroföretag = ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år).

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning