Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tillbakadragande

Varje åtgärd för att förhindra att en byggprodukt i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning