Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tillhandahållande på marknaden

Varje leverans av en byggprodukt för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, antingen mot betalning eller kostnadsfritt.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning