Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tillverkningskontroll i fabrik

Dokumenterad permanent och intern kontroll av tillverkning i fabrik i enlighet med de relevanta harmoniserade tekniska specifikationerna.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning