Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tröskelvärde

En byggprodukts lägsta eller högsta prestandavärde avseende en väsentlig egenskap hos en byggprodukt.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning