Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Utsläppande på marknaden

Tillhandahållande för första gången av en byggprodukt på unionsmarknaden.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning