Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Väsentliga egenskaper

De egenskaper hos byggprodukten som rör de grundläggande kraven för byggnadsverk.

 

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Lista över termer i alfabetisk ordning