Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Dimensioneringskontroll

Med dimensioneringskontroll avses i EKS kontroll av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.

 

Begrepp definierade enligt EKS 9

Lista över termer i alfabetisk ordning