Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Grundkontroll

Med grundkontroll avses i EKS den generella kontrollen av material, produkter och arbetsutförande.

 

Begrepp definierade enligt EKS 9

Lista över termer i alfabetisk ordning