Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Mottagningskontroll

Med mottagningskontroll avses i EKS byggherrens kontroll av att material och produkter har förutsatta egenskaper när de tas emot på byggplatsen.

 

Begrepp definierade enligt EKS 9

Lista över termer i alfabetisk ordning