Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tilläggskontroll

Med tilläggskontroll avses i EKS den specifika kontroll som ska ske av konstruktionsdetaljer som har avgörande betydelse för konstruktionens bärförmåga, stadga eller beständighet, konstruktionsdetaljer med speciellt utförande, och påverkan på omgivningen. För tilläggskontrollen ska en plan upprättas.

 

Begrepp definierade enligt EKS 9

Lista över termer i alfabetisk ordning