Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Utförandekontroll

Med utförandekontroll avses i EKS byggherrens kontroll av att tidigare inte verifierbara projekteringsförutsättningar som är av betydelse för säkerheten är uppfyllda, och att arbetet utförs enligt gällande beskrivningar, ritningar och andra handlingar.

 

Begrepp definierade enligt EKS 9

Lista över termer i alfabetisk ordning