Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-1

B

Byggsats

Bärförmåga

Bärförmågeegenskaper

Bärverksdelar

 

D

Dimensioneringsunderlag

 

E

Europeiska tekniska specifikationer

 

I

Ingående produkter

 

K

Komponentspecifikation

 

S

Svetsbarhet

 

T

Tillverkning

 

U

Utvärderingsmetod

 

Tillbaka