Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

A

Avvikelse

 

B

Beredning

Bruksklass

Byggnadsverk

Bärverk

 

F

Funktionstolerans

Förteckning över utförandekrav

Förutsatt monteringsmetod

 

I

Ingående produkter

 

K

Kompletterande oförstörande provning

Komponent

Konstruktioner

 

M

Monteringsplan

 

S

Stålbyggare

Stålkonstruktion

Särskild tolerans

 

T

Tillverkning

Tillverkningskategori

Tillverkningstolerans

 

U

Utförande

Utförandeklass (Execution Class, EXC)

 

V

Väsentlig tolerans

 

Tillbaka