Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Termer och definitioner enligt SS-EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

A

Avsedd livslängd

 

B

Branddimensionering

Brottgränstillstånd

Brukbarhetskriterium

Bruksgränstillstånd

Bunden last

Byggnadsverk

Bärande system

Bärförmåga

Bärverk

Bärverksanalys

Bärverksdel

Bärverksmodell

 

D

Differentiering av tillförlitlighet

Dimensioneringskriterier

Dimensioneringssituationer

Dimensioneringsvärde för en last (Fd)

Dynamisk last

 

E

Enstaka last

Exceptionell dimensioneringssituation

 

F

Fara

Frekvent värde för en variabel last (Ψ1Qk)

Fri last

 

G

Geoteknisk last

Global analys

Grundvariabel

Gränstillstånd

 

H

Hållfasthet

 

I

Irreversibla bruksgränstillstånd

 

K

Karakteristiskt värde för en last (Fk)

Kombinationsvärde för en variabel last (Ψ0Qk)

Kvasipermanent värde för en variabel last (Ψ2Qk)

Kvasistatisk last

 

L

Last (F)

Lastbild

Lasteffekt (E)

Lastfall

Lastkombination

 

N

Nominellt värde

 

O

Olyckslast (A)

 

P

Permanent last (G)

 

R

Referensperiod

Reparation

Representativt värde för en last (Frep)

Reversibla bruksgränstillstånd

 

S

Samverkande värde för en variabel last (ΨQk)

Statisk last

 

T

Tillfällig dimensioneringssituation

Tillförlitlighet

 

U

Underhåll

 

V

Varaktig dimensioneringssituation

Variabel last (Q)

 

Tillbaka