Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-1 - Tunghet, egentyngd, nyttig last för byggnader

B

Bruttotyngd av fordon

Bärverksdelar

 

F

Flyttbara skiljeväggar

 

I

Icke bärande konstruktionsdelar

 

S

Skiljeväggar

 

T

Tunghet

 

Tillbaka