Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-2 – Termisk och mekanisk verkan av brand

B

Brandavskiljande byggnadsdel

Brandcell

Brandmotstånd

Brandvägg

Bärförmåga (R)

 

I

Integritet (E)

Isolering (I)

 

Tillbaka