Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-3 – Snölast

E

Exponeringsfaktor

 

F

Formfaktor för snölast på tak

 

K

Karakteristiskt värde för snölast på mark

Karakteristiskt värde för snölast på tak

 

S

Snölast på tak opåverkad av snödrift

Snölast på tak påverkad av snödrift

 

T

Termisk koefficient

 

Tillbaka