Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-4 – Vindlast

F

Formfaktor

Formfaktor för kraft

 

M

Medelvindhastighet

 

R

Referensvindhastighet

Referensvindhastighetens grundvärde

 

Tillbaka