Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-6 - Last under byggskedet

B

Bygglast

 

H

Hjälpkonstruktion

 

Tillbaka