Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Termer och definitioner enligt SS-EN 1991-1-7 - Olyckslast

K

Konsekvensklass

 

R

Risk

Robusthet

 

U

Underbyggnad

 

Ö

Överbyggnad

 

Tillbaka