Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Begrepp definierade enligt Byggproduktförordningen (CPR), Artikel 2

A

Ackreditering

Avsedd användning

 

B

Byggnadsverk

Byggprodukt

Byggproduktens prestanda

Byggsats

 

D

Distributör

 

E

Ekonomisk aktör

Europeiskt bedömningsdokument

Europeisk teknisk bedömning

 

H

Harmoniserade tekniska specifikationer

Harmoniserad standard

 

I

Importör

 

K

Klass

 

L

Livscykel

 

M

Mikroföretag

 

P

Produkttyp

 

S

Specifik teknisk dokumentation

 

T

Tillbakadragande

Tillhandahållande på marknaden

Tillverkare

Tillverkarens representant

Tillverkningskontroll i fabrik

Tröskelvärde

 

U

Utsläppande på marknaden

 

V

Värde

Väsentliga egenskaper

 

Å

Återkallelse

 

Tillbaka