Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Begrepp definierade i EKS 9, Avdelning A

B

Byggprodukt med bedömda egenskaper

 

D

Dimensioneringskontroll

 

G

Grundkontroll

 

M

Mottagningskontroll

 

T

Tilläggskontroll

 

U

Utförandekontroll

 

Tillbaka