Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Begrepp definierade i Plan- och bygglagen (PBL)

B

Byggherre

Byggnad

Byggnadsnämnden

Byggnadsverk

Byggprodukt

 

K

Kontrollansvarig

 

N

Nybyggnad

 

O

Ombyggnad

 

S

Sakkunnig

 

T

Tillbyggnad

Tomt

 

U

Underhåll

 

Ä

Ändring av en byggnad

 

Tillbaka