Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Byggnad

En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

 

Begrepp definierade enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Lista över termer i alfabetisk ordning