Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Byggnadsnämnden

Den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag.

 

Begrepp definierade enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Lista över termer i alfabetisk ordning