Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Byggnadsverk

En byggnad eller annan anläggning.

 

Begrepp definierade enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Lista över termer i alfabetisk ordning