Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Byggprodukt

En produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk.

 

Begrepp definierade enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Lista över termer i alfabetisk ordning