Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Nybyggnad

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

 

Begrepp definierade enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Lista över termer i alfabetisk ordning