Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Ombyggnad

Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

 

Begrepp definierade enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Lista över termer i alfabetisk ordning