Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tillbyggnad

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

 

Begrepp definierade enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Lista över termer i alfabetisk ordning