Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tomt

Ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.

 

Begrepp definierade enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Lista över termer i alfabetisk ordning