SS-EN 1090-1

SS-EN 1090-1 ger entreprenörer och tillverkare krav och vägledning för rutiner och kvalitetssystem så att de kan certifieras för att kunna CE-märka produkterna och anger vilka krav som ska vara uppfyllda för CE-märkning av bärverk i stål samt vad som ska ingå i tillverkarens prestandadeklaration.

 

SS-EN 1090-1 kan köpas av SIS Förlag AB (www.sis.se). Information om tolkning och tillämpning av SS-EN 1090-1 finns i Vägledning till CE-märkning av bärverk i stål (SBI, publikation 191) som kan köpas av Stålbyggnadsinstitutet (www.sbi.se).

 

Läs mer om SS-EN 1090-1 här