SS-EN 1090-2

SS-EN 1090-2 ger utförandekrav för konstruktioner och bärverksdelar i stål och rostfritt stål upp till S700 och kan även tillämpas för stål upp till S960. SS-EN 1090-2 är tillämplig för bärverk i stål dimensionerade enligt Eurokod 3 och Eurokod 4.

 

SS-EN 1090-2 kan köpas av SIS Förlag AB (www.sis.se). Informationen i SS-EN 1090-2, anpassad till svenska förhållanden, finns även i Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2 (SBI, publikation 182) som kan köpas av Stålbyggnadsinstitutet (www.sbi.se).

 

Läs mer om SS-EN 1090-2 här

 

Läs mer om kvalifikationskrav för personal här

 

Läs mer om förteckning över utförandekrav här

 

Läs mer om val av utförandeklass här

 

Läs mer om entreprenörens dokumentation här

 

Läs mer om montering och monteringsplaner här

 

Läs mer om toleranser här

 

Handboken Last under byggskedet kan laddas ned här