Dimensionering & Utformning

Enligt EKS ska en konstruktion projekteras av kompetent personal på fackmässigt sätt, vilket även inkluderar att den ska projekteras så att arbetet kan utföras på ett sådant sätt att avsedd utformning uppnås och så att förutsatt underhåll kan ske.

 

Beräkningar ska enligt EKS baseras på en beräkningsmodell som i rimlig utsträckning beskriver konstruktionens verkningssätt i aktuella gränstillstånd. Vald beräkningsmodell och ingångsparametrar ska redovisas.