Oberoende av hur upphandlingen görs och hur byggprocessen för en stålentreprenad utformas kan man särskilja tre delmoment som på olika sätt och i varierande grad berörs av det nya regelverket. Figuren ovan visar byggprocessen för en stålentreprenad uppdelad i de tre delmomenten. Genom att klicka i figuren får du mer specifik information om det du klickar på. Genom att klicka på knapparna till vänster får du mer detaljerad information om delmomenten Projektering, Tillverkning i verkstad respektive Utförande & montering på byggplats.