Utförande och montering på byggplatsen

Enligt EKS ska en konstruktion utföras enligt upprättade bygghandlingar. Vid utförandet ska tillses att avvikelser från nominella mått inte överstiger gällande toleranser enligt bygghandlingarna. Avvikelser från bygghandlingar eller åtgärder som inte anges på någon bygghandling, som håltagningar, ursparningar och slitsar, får utföras först sedan det klarlagts att byggnadsverkens funktion inte äventyras. Samråd ska ske med den som ansvarar för konstruktionshandlingarna. För stabilisering under monteringstiden ska provisorisk stagning anordnas.