CPR

I Byggproduktförordningen, CPR, anges vilka övergripande krav som ska vara uppfyllda för CE-märkning av byggprodukter. Byggproduktförordningen finns för nedladdning på bland annat www.boverket.se. För den som är intresserad av CE-märkning av bärverk i stål har stålbyggnadsinstitutet (www.sbi.se) tagit fram Vägledning till CE-märkning av bärverk i stål (SBI, publikation 191).

 

Läs mer om CPR här