Certifiering enligt SS-EN 1090-1

Från 1 juli 2014 ska verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till en byggarbetsplats i Sverige vara certifierade enligt SS-EN 1090-1. Med byggsats menas en uppsättning bärverksdelar som monteras på plats.

 

Certifikatet utfärdas av ett anmält organ efter en godkänd besiktning av tillverkarens anläggning och system för produktionsstyrning (FPC). Certifikatet avser endast tillverkning i verkstad, gäller för en viss utförandeklass och gäller inom hela EES.

 

Läs mer om SS-EN 1090-1 här