Dimensioneringskontroll

Med dimensioneringskontroll avses i EKS kontroll av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar. Dimensioneringskontrollen syftar till att eliminera grova fel. Kontrollen bör utföras av person som inte tidigare deltagit i projektet. Graden av organisatorisk och ekonomisk självständighet för den som utför kontrollen bör ökas vid projekt av mer komplicerad natur.

 

Läs mer om dimensioneringskontroll här