Dimensioneringskontroll enligt EKS

Med dimensioneringskontroll avses i EKS kontroll av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar. Dimensioneringskontrollen syftar till att eliminera grova fel. Kontrollen bör utföras av någon som inte tidigare deltagit i projektet och som har lämplig kompetens för uppgiften. Graden av organisatorisk och ekonomisk direkt eller indirekt självständighet för den som utför dimensioneringskontroll bör ökas vid projekt av mer komplicerad natur.